Dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015 "WYPRAWKA SZKOLNA 2014"

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Spytkowice Nr 523/2014 z dnia 30 lipca 2014r. wnioski o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. -"Wyprawka szkolna" należy składać do 10 września 2014r.
Wnioski o dofinansowanie podręczników należy składać do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2014/2015.


Druk wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015 można pobierać:
- w sekretariatach szkół,
- ze stron internetowych szkół,
- ze strony internetowej: Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach www.gzs.spytkowice.net.pl,
- w Gminnym Zespole Szkół w Spytkowicach ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice.

Załączniki
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 523/2014
Wniosek o dofinansowanie
Telefon(33) 879-15-90
Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach © 2013 Switchprojekt